FYZIOTERAPIE V NÁSLEDNÉ PÉČI

Když se řekne následná péče nebo LDN, možná si mnozí ani nedokáží představit, co všechno tento obor přináší pacientům. Vzhledem k demografickým křivkám a stárnutí populace se stává následná péče velmi důležitým segmentem zdravotní péče. Jak to na takové následné péči funguje a jaké služby nelékařských zdravotnických pracovníků jsou její součástí? Pacienti přichází na naše pracoviště většinou z nemocničních lůžek, kde byli hospitalizováni pro akutní onemocnění nebo zhoršení chronického onemocnění. Na následnou péči přichází k doléčení a velmi často také k rehabilitaci a částečné nebo úplné obnově sebeobsluhy a soběstačnosti. Proto je nedílnou součástí léčby a péče o pacienta odborně vedená rehabilitace. Obě naše pracoviště následné péče mají svůj tým fyzioterapeutů, kteří se starají o odbornou stránku poskytované rehabilitace. Přestože následná péče není primárně zaměřená na intenzivní rehabilitaci, je péče fyzioterapeutů společně s ošetřovatelským týmem a ostatními odborníky pro pacienta důležitá. Aby se našemu mladému týmu  fyzioterapeutek v Centru následné péče dařilo a mohli poskytovat adekvátní péči pacientům, vytvořili jsme pro ně v rámci lůžkového pracoviště malou cvičebnu. Individuální přístup a soukromí při rehabilitaci kvitují nejen fyzioterapeutky, ale i naši pacienti. Vytvoření malého, přesto funkčního prostoru pro cílenou rehabilitaci v rámci následné péče na vysočanské poliklinice, posouvá kvalitu poskytované zdravotní péče.

Medicon group