Domácí zdravotní péče

Domácí zdravotní péče (Home Care) je založena na péči o Vaše blízké v jejich přirozeném sociálním prostředí, což pozitivně působí na psychiku pacienta. Domácí péče zkracuje či zcela nahrazuje hospitalizaci v nemocnici.

Je určena pro pacienty všech věkových kategorií a může být poskytována denně včetně víkendů. Péči poskytuje kvalifikovaný zdravotnický personál se vstřícným a laskavým přístupem.

Domácí péče je bezplatná, plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Domácí péči navrhuje praktický lékař, jiný ambulantní specialista či ošetřující lékař lůžkového zařízení při ukončení hospitalizace.

Naše služby

 • odběry krve a jiného biologického materiálu
 • kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, pulz, tělesná teplota, dýchání)
 • podávání (aplikace) léků, injekcí, infuzí
 • aplikace inzulinu, zácvik pacienta či osoby blízké v aplikaci
 • podávání parenterální/enterální výživy
 • ošetřování žilních katétrů
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • převazy operačních ran, bércových vředů, proleženin a jiných kožních defektů, ošetřování diabetické nohy (pod dohledem sestry specialistky na hojení ran)
 • cévkování, klyzma
 • předoperační vyšetření (odběry, EKG)
 • péče o stomie
 • péče o onkologicky nemocné
 • péče o pacienty na domácí umělé plicní ventilaci 

Našim pacientům půjčujeme vybrané zdravotní pomůcky z našeho inventáře, případně jejich zapůjčení rádi zprostředkujeme.

Výhody domácí péče

 • výrazně zvyšuje kvalitu života pacienta
 • ošetření probíhá v domácím prostředí
 • udržuje a zvyšuje soběstačnost pacienta v běžných denních činnostech
 • členové rodiny se mohou přímo podílet na péči o své blízké
 • minimalizuje riziko přenosu infekcí (oproti zdravotnickým zařízením)
 • umožňuje zkrátit nebo zcela nahradit délku hospitalizace pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou a ocitli se v terminálním stadiu nemoci

Domácí zdravotní péče - Praha

Pacovská 31, 140 00 Praha 4

Václava Kopalová, DiS., vedoucí sestra

Emailvaclava.kopalova@mediconas.cz
Tel.: +420 605 513 560, +420 724 077 649

Provozovatel péče: Medicon a.s. • IČ 284 63 293 • Antala Staška 1670/80 • 140 46 Praha 4

Naše další pracoviště

AKTUALITY

Medicon group