Časté dotazy

Mám v nemocnici manželku po úrazu a je nezbytné doléčení za hospitalizace. Pan doktor mluvil o LDN. Co mám dělat?

Většina zdravotnických zařízení zaměstnává sociální pracovníky, kteří jsou schopni vám v případě potřeby zajištění následné a dlouhodobé péče pomoci s hledáním vhodného zařízení, případně vám ošetřující lékař již nějaké doporučil. Vhodné zařízení si můžete také vyhledat sami a pak je nezbytné, abyste podali žádost o umístění a ošetřující lékař vyplnil údaje o zdravotním stavu a indikaci k následné hospitalizaci. Vzhledem k poměrně velké obsazenosti těchto pracovišť je lépe hledat co nejdříve, nebo si případné převzetí domluvit předem. Kontaktovat nás můžete prostřednictvím: www.nasledna-pece.cz/kontakt

Máme doma stárnoucí rodiče a péče o ně je pro nás již nad naše možnosti a síly a hledáme nějaké vhodné zařízení, kde by o ně bylo postaráno. Je možné, aby byli u vás na Klinice následné péče?

Bohužel. Klinika následné péče na Zeleném Pruhu, stejně tak jako Centrum následné péče ve Vysočanech jsou zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči po omezenou dobu a pouze u pacientů, u kterých je nezbytné poskytování zdravotních služeb v režimu 24 hod. denně a pacient je k této péči indikován. 
Pro případy, kdy již není možné se o blízkého postarat v jeho přirozeném domácím prostředí, je vhodné hledat poskytovatele pobytových sociálních služeb, kdy se pak konkrétní zařízení stane jejich novým domovem a pobyt zde již může být natrvalo.

Zajišťuje domácí péče pečovatelskou službu (pomoc s koupáním, nákupy, donášku jídla apod.)?

Domácí péče nezajišťuje pečovatelskou službu. Zajišťuje pouze zdravotní péči jako jsou např. převazy, aplikace injekcí, podávání infuzí, odběry krve, výživu do sondy, péči o dekubity. Jedná se tedy výhradně o zdravotní péči, nikoli o péči spadající do tzv. sociálních služeb. 
 

Chtějí mě propustit z nemocnice domů a já nemám, kdo by se o mě doma postaral. Co mám dělat?

Pokud jste hospitalizován v nemocnici, požádejte personál o pomoc. Každé lůžkové zdravotnické zařízení má sociální pracovníky, kteří vám a vašim blízkým tuto situaci pomohou řešit. Nelze však spoléhat pouze na jejich pomoc a je třeba být sám aktivní. V případě, že je to nezbytné a váš zdravotní stav vyžaduje, aby k vám domů hned po propuštění z nemocnice chodily sestřičky a poskytovaly vám zdravotní péči, je nezbytné mít předpis/poukaz od lékaře z nemocnice.

Zajištění nákupů, pomoc s hygienou nebo nějakým transportem, praní prádla apod. je nezbytné řešit formou sociálních služeb – pečovatelská služba nebo jiná forma pomoci.

Chtějí mě propustit z nemocnice a nezvládnu si aplikovat injekce, udělat převaz apod. Co mám dělat?

Pokud vám již ošetřující lékař nenabídl možnost předání do domácí péče (tedy, že vám doma injekce, převaz apod. provede odborně vzdělaný zdravotnický personál – sestra), požádejte ho. Lékař vystaví poukaz a můžete nás kontaktovat Vy nebo konkrétní nemocnice, kde ležíte a my vám rádi péči poskytneme. Kontaktovat nás můžete na: https://www.nasledna-pece.cz/domaci-pece

Potřebuji pravidelné převazy a sám to nezvládám. Co mám dělat?

Požádejte svého praktického nebo ošetřujícího lékaře o předpis domácí péče. Kontaktovat nás pak můžete Vy nebo konkrétní lékař. V případě, že nás bude kontaktovat lékař, na dalším postupu se s ním sami domluvíme.

Když potřebuji domácí péči, musím kontaktovat lékaře?

Ano, musíte. Předpis na domácí péči musí indikovat lékař. Indikaci domácí péče může dnes udělat váš praktický lékař nebo jiný ambulantní specialista, který o vás pečuje. Taktéž může indikaci domácí péče udělat lékař z nemocnice, kde jste hospitalizováni (tento poukaz je omezen na 14 dnů), následně se sami domluvíme s vaším praktickým lékařem, zda péče bude pokračovat či nikoliv. 
 

Na co všechno mám v domácí péči nárok?

Nárok máte pouze na zdravotní výkony, které indikuje váš lékař.

Budu něco za domácí péči platit?

Pokud jste pojištěncem v systému veřejného zdravotního pojištění, pak je poskytovaná zdravotní péče hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Platit můžete pouze výkony, které pojišťovna nehradí (tedy nejsou součástí předpisu od lékaře) nebo doplňkové služby.

Medicon group